gototop
  • Dowiedz sie więcej >
  • Dowiedz sie więcej >
  • Dowiedz sie więcej >
  • Dowiedz sie więcej >
  • image

STRONA GŁÓWNA Aktualności Elektroniczny List Polecony
Elektroniczny List Polecony

Elektroniczny List Polecony – tańsza alternatywna dla wysyłki tradycyjnej

Elektroniczny List Polecony kosztuje tylko 1,23 zł czyli ponad 90% mniej niż ekonomiczna przesyłka polecona tradycyjna w najmniejszym formacie.
Dokument możesz wysłać korzystając z aplikacji Specfile, jeśli tylko znasz adres mailowy odbiorcy.

Elektroniczny List Polecony Specfile to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej wysyłki rejestrowanej

Wyślij dokument jako wysyłkę rejestrowaną bezpośrednio z aplikacji Specfile. Jeśli odbiorca odbierze i odszyfruje wysłany plik, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem odbioru.
Jeśli odbiorca nie posiada naszej aplikacji, dostanie zaproszenie do jej pobrania w celu odszyfrowania listu.

 

list2

 
 Elektroniczny List Polecony z serwisu Specfile to usługa zdefinowana w Art. 3 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. Rozporządzenie eIDAS) następująco: „usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego” oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany" Art. 43 pkt 1 tego Rozporządzenia mówi ponadto: "Nie jest kwestionowany skutek prawny danych wysłanych i otrzymanych przy użyciu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ani ich dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że dane te mają postać elektroniczną lub że nie spełniają wszystkich wymogów kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego."
 
 Więcej informacji na stronie elektroniczny-list-polecony
 
 
 

wiecej

EVEREST KONTAKT
Przedsiębiorstwo
Informatyczne s. c.
ul. Sukiennicza 8
62-800 Kalisz
Biuro +48 62 757 43 56
  +48 62 757 43 57
Serwis +48 62 584 20 31
+48 62 766 40 53
+48 62 757 43 58
okienko end