gototop
 • Dowiedz sie więcej >
 • Dowiedz sie więcej >
 • Dowiedz sie więcej >
 • Dowiedz sie więcej >
 • image
 • image

STRONA GŁÓWNA PRODUKTY

Zintegrowany System dla Administracji autorstwa firmy INFO-SYSTEM z Legionowa jest niezwykle popularnym narzędziem wśród samorządów i jednostek podległych.
Szeroki wachlarz modułów oraz towarzyszących im usług pozwala w pełni usprawnić pracę każdej instytucji samorządowej.
Firma EVEREST oferuje i wdraża rozwiazania firmy INFO-SYSTEM sp.j.

Gwarancja i serwis

Wraz z zakupem oprogramowania Użytkownik otrzymuje roczną gwarancję i serwis Oprogramowania obejmujący:

 • Instalację oprogramowania w siedzibie Użytkownika,
 • Dostosowanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego,
 • Dostarczenie publikowanych modyfikacji oprogramowania, wynikających z wprowadzonych zmian prawnych jak również ulepszeń i rozszerzeń,
 • Instalację kolejnych aktualizacji oprogramowania,
 • Szkolenie personelu w zakresie wproadzonych zmian,
 • Nadzór nad wdrożeniem oprogramowania,
 • Konsultacje i wsparcie techniczne w trakcie użytkowania oprogramowania,
 • Pomoc w odtworzeniu danych w przypadku awarii sprzętu,
 • Przenoszenie oprogramowania na nowo zakupiony sprzęt.

Powyższe usługi świadczymy w siedzibie Użytkownika oraz przy wykorzystaniu usług elektronicznych m.in.: pocztę e-mail, telefon, zdalną pomoc on-line.

Aplikacje opierają się na nowoczesnej i wydajnej bazie danych SQL Firebird, dostępnej na zasadzie Open Source, z możliwością pracy w środowiskach Windows i Linux. Dzięki skalowalności aplikacji, dla bardziej wymagających klientów firma INFO-SYSTEM ma w swojej ofercie przygotowane wersje wykorzystujące bazę Oracle.


System kadrowo – płacowy

Kadry i Płace
System kadrowo – płacowy

Systemy księgowe

Egzekucje
System prowadzenia egzekucji zobowiązań z ewidencją wystawionych wezwań

Finanse i Księgowość
System księgowości dla podmiotów gospodarczych

Kasa
System obsługi kasy urzędu

Księgowość Budżetowa
System księgowości budżetowej z planowaniem

Księgowość Zobowiązań
System księgowości podatków i opłat

Materiały
Prowadzenie ewidencji materiałów

Sprawozdania
System tworzenia sprawozdań w formacie RB dla systemu BeSTi@

Środki Trwałe
System ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń

Umowy i Faktury VAT
System uzupełniający do Księgowości Budżetowej

Uniwersalny Program Księgujący
System obsługi płatności masowych

Wizja
System prognozowania i tworzenia wieloletnich prognoz finansowych (WPF)

Systemy wymiarowe

Auta
System wymiaru podatku od środków transportowych

Czynsze
System ewidencji lokali oraz naliczania opłat czynszowych

Dzierżawy
System ewidencji i wymiaru dzierżaw czasowych

Opłaty Lokalne
System wymiaru opłat lokalnych (mandaty, psy, opłata targowa)

Podatki
System wymiaru podatków lokalnych dla osób fizycznych i prawnych

Użytkowanie Wieczyste
System ewidencji i rozliczania użytkowania wieczystego

Woda
System rozliczania opłaty za wodę i ścieki

 

 
EVEREST KONTAKT
Przedsiębiorstwo
Informatyczne s. c.
ul. Sukiennicza 8
62-800 Kalisz
Biuro +48 62 757 43 56
  +48 62 757 43 57
Serwis +48 62 584 20 31
+48 62 766 40 53
+48 62 757 43 58
okienko end